laura-messerschmitt

Laura Messerschmitt
Chủ tịch phụ trách Các công ty quốc tế độc lập của GoDaddy

Quay lại

Laura lãnh đạo Bộ phận quốc tế tại GoDaddy. Cô chịu trách nhiệm về chiến lược, tiếp thị và các hoạt động kinh doanh của GoDaddy tại 150 thị trường trên toàn thế giới. Cô tham gia GoDaddy vào năm 2012 sau khi Outright – công ty khởi nghiệp của cô – hoàn tất thương vụ mua lại. Trước khi nắm giữ vai trò hiện tại, cô đã dẫn dắt bộ phận chăm sóc khách hàng và bán hàng cho GoDaddy cũng như thành lập nhóm Trải nghiệm khách hàng của GoDaddy. Laura là Nhà tài trợ điều hành cho nhóm Women in Tech và đã hoạt động với tư cách cố vấn cho Chương trình TechWomen của Bộ Ngoại giao từ năm 2017. Tại đây, cô hướng dẫn những phụ nữ đến từ châu Phi, khu vực Trung Đông và Trung Á đang theo đuổi sự nghiệp trong các ngành STEM. Năm 2019, cô đại diện cho GoDaddy tham gia phái đoàn của Bộ Ngoại giao đến Uzbekistan để ủng hộ phụ nữ làm việc trong ngành công nghệ. Laura đã dành phần lớn sự nghiệp để làm việc với các doanh nghiệp nhỏ. Trước đó, cô từng làm việc ở Intuit, dẫn dắt bộ phận quản lý sản phẩm cho các dòng sản phẩm chính của doanh nghiệp nhỏ và ở Deloitte Consulting. Laura tốt nghiệp hạng Xuất sắc của UCLA với tấm bằng về Toán học và nhận được bằng MBA của Trường Kinh doanh Stanford dành cho sinh viên đã tốt nghiệp.