Monica-Bailey-NEW

Monica Bailey
Giám đốc nhân sự

Quay lại

Phụ trách mảng văn hóa và con người tại GoDaddy, Monica chịu trách nhiệm quản lý nhân tài và hiệu quả công việc, khen thưởng tổng thể, học tập và phát triển, tuyển dụng, hòa nhập và cộng tác với nhân viên của chúng tôi và các nhà lãnh đạo trên toàn cầu. Kể từ khi gia nhập GoDaddy vào năm 2013, Monica đã thực hiện một số sáng kiến, trong đó có một quy trình đánh giá hiệu quả công việc mới cập nhật, hợp tác cùng Stanford để giảm thành kiến vô thức, đồng thời tăng cường hiệu quả công việc xuất sắc và nét văn hóa đặc trưng. Ngoài ra, Monica còn là một nhân tố quan trọng trong việc cân bằng và trong cơ cấu nghề nghiệp, thúc đẩy sự bình đẳng và là tiếp nhận phản hồi của nhân viên để phát triển cả công ty và văn hóa của GoDaddy.

Trước khi gia nhập GoDaddy, Monica đã làm việc tại Microsoft trong 17 năm trong vai trò đối tác kinh doanh đáng tin cậy, góp phần hình thành các thông lệ về mua bán và sáp nhập trong nhân sự, cũng như điều hành chương trình đánh giá và phát triển nội bộ nhằm phát triển tài năng hàng đầu cho những thách thức trong tương lai, bao gồm cả người kế nhiệm các vị trí Chủ tịch và Giám đốc điều hành cho công ty. Cô cũng điều hành công ty tư vấn và huấn luyện nhân sự của riêng mình.

Monica có bằng Cử nhân khoa học Tâm lý và Truyền thông, tập trung vào Nghiên cứu về phụ nữ, của Đại học Bang Washington.