2022_04_05_Leadership_Portraits_Paul Nicks_GDC_2897_FINAL-2

Paul Nicks
Chủ tịch về Nhà đăng ký và nhà đầu tư miền

Quay lại

Paul gia nhập GoDaddy vào tháng 4 năm 2007 với tư cách trưởng nhóm phát triển dịch vụ Cho thuê miền, đóng góp kinh nghiệm của một chuyên gia kỹ thuật tổng quát về quản lý cơ sở dữ liệu SQL cũng như kỹ thuật giao diện người dùng trong công nghệ ASP và .Net. Mới đây nhất, ông là Phó chủ tịch về Thị trường thứ cấp – vị trí ông đã đảm nhiệm được hơn 6 năm. Trong thời gian gắn bó với công ty, ông giữ các vai trò với trách nhiệm và phạm vi ngày càng lớn trong lĩnh vực kinh doanh ở Thị trường thứ cấp của GoDaddy, bao gồm nội dung kỹ thuật và sau đó là mảng sản phẩm của công ty.

Với vai trò hiện tại, Paul giám sát toàn diện về miền, nhà đăng ký, công ty và nhà đầu tư của GoDaddy. Trong suốt thời gian dài gắn bó với công ty, Paul luôn quan tâm đến khách hàng cũng như trải nghiệm của họ khi dùng các sản phẩm và dịch vụ của GoDaddy. Từ việc kiếm nhiều tiền hơn cho các nhà đầu tư tên miền đến không ngừng tập trung vào thử nghiệm, ông luôn kiên trì với sự mệnh: Giúp khách hàng tìm thấy đúng miền, chứ không phải một miền ngẫu nhiên.

Paul có Bằng cử nhân về Công nghệ thông tin của trường Capella University và bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại W.P. Carey School of Business thuộc Arizona State University.