Roger-Chen

Roger Chen
Giám đốc điều hành

Quay lại

Roger đã tham gia GoDaddy và giữ cương vị Phó chủ tịch khu vực châu Á vào năm 2015. Năm 2018, ông được thăng chức Phó chủ tịch cấp cao khu vực châu Á Thái Bình Dương. Năm 2020, ông là Chủ tịch về Nhà đăng ký miền và Nhà đầu tư của GoDaddy. Roger có bằng cử nhân ngành Khoa học máy tính và Kinh tế của Đại học California tại Berkeley.