Chứng nhận SSL Trợ giúp

Cài đặt thủ công chứng nhận SSL trên máy chủ AWS


Không phải là loại máy chủ thích hợp? Vui lòng quay lại danh sách hướng dẫn cài đặt.

Sau khi yêu cầu chứng nhận được phê duyệt, bạn có thể tải chứng nhận về từ trình quản lý SSL và cài đặt vào máy chủ Amazon Web Services (AWS). Hướng dẫn này tập trung vào Application Load Balancer (ALB) trong nền tảng Elastic Load Balancer (ELB).

Lưu ý:
• Bạn có thể tạo yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) trên phiên bản Elastic Compute Cloud (EC2) của mình. Có nhiều cách để thực hiện việc này. Hãy tham khảo tài liệu về máy chủ của bạn để biết thêm thông tin.
• Nếu bạn đang sử dụng Elastic Container Service (ECS), bạn cần phải kết nối với phiên bản Windows hoặc Linux của mình và cài đặt chứng nhận theo cách thủ công.

 1. Đăng nhập vào giao diện điều khiển Amazon EC2 của bạn tại địa chỉ https://console.aws.amazon.com/ec2.
 2. Trong Menu điều hướng ở bên trái, mở rộng MẠNG & BẢO MẬT rồi chọn Trình cân bằng tải.
 3. Trong bảng điều khiển chính, chọn trình cân bằng tải bạn muốn tải lên chứng nhận của mình.
 4. Trong phần mới bên dưới, nhấp vào tab Người nghe.
 5. Nhấp vào Thay đổi trong cột Chứng nhận SSL cho Giao thức trình cân bằng tải HTTPS (HTTP bảo mật) của bạn.
 6. Trong cửa sổ Chọn chứng nhận mới xuất hiện, nhấp vào nút radio Tải chứng nhận SSL mới lên Quản lý danh tính và truy cập (IAM) AWS.
 7. Trong mục Tên chứng nhận, nhập tên gọi giúp bạn dễ dàng xác định SSL của mình sau này
 8. Đối với trường Khóa riêng, chỉ cần dán văn bản từ tập tin coolexample.com.key.
  • Nội dung dán phải bao gồm các dòng "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----""-----END RSA PRIVATE KEY-----".
 9. Đối với trường Chứng nhận khóa công khai, chỉ cần dán văn bản từ tập tin .crt được đặt tên ngẫu nhiên của bạn.
  • Hãy nhớ phải có các dòng "-----BEGIN CERTIFICATE-----""-----END CERTIFICATE-----".
 10. Đối với trường Chuỗi chứng nhận, chỉ cần dán văn bản từ tập tin gd_bundle.crt (hoặc tương tự) của bạn.
  • Hãy nhớ phải có các dòng "-----BEGIN CERTIFICATE-----""-----END CERTIFICATE-----".
  • Bạn sẽ có tổng cộng ba gói chứng nhận trong trường văn bản này.
 11. Nhấp vào nút Lưu màu lam để hoàn tất hoạt động cài đặt SSL của bạn.

Lưu ý: Theo đúng trách nhiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.