Websites + Marketing Trợ giúp

Chọn tùy chọn màn hình kết thúc video của tôi

Khi thêm video được lưu trữ trên YouTube hoặc Vimeo, bạn có thể kiểm soát những gì khách hàng nhìn thấy khi video kết thúc bằng cách điều chỉnh cài đặt kênh hoặc video.

YouTube

Các video trên YouTube không phát liên tiếp nhau. Thay vào đó, khi kết thúc, video sẽ hiển thị các hình thu nhỏ từ cùng một kênh YouTube.

Nếu sở hữu kênh YouTube, bạn có thể chọn những gì khách hàng nhìn thấy bằng cách quản lý danh sách video trong kênh của bạn. Nếu bạn đang chiếu một video trên YouTube từ một kênh khác kênh của riêng bạn, hình thu nhỏ của các video trên kênh đó sẽ xuất hiện sau khi video kết thúc.

Vimeo

Vimeo có tính năng danh sách phát và nhiều tùy chọn màn hình kết thúc khác sẵn có để chọn, trong đó có các video khác, lời kêu gọi hành động (CTA), hình ảnh tùy chỉnh và nhiều nội dung khác. Hoặc, bạn có thể chọn không hiển thị gì cho người dùng khi video kết thúc.
  1. Trong cài đặt video của Vimeo, chọn Công cụ tương tác, rồi chọn Sau video.
  2. Chọn Trống từ danh sách Màn hình kết thúc.
Lưu ý: Hầu hết các trình duyệt web sẽ giới hạn tự động phát video sau khi một trang bắt đầu tải, thậm chí nếu bạn đã chọn tính năng đó trong phần cài đặt của video.

Xem thêm thông tin