GoDaddy Trợ giúp

Đánh giá hiệu suất trang bằng Thông tin chuyên sâu PageSpeed

Bạn có thể sử dụng Thông tin chuyên sâu PageSpeed của Nhà phát triển Google để phân tích thời gian tải của website.

  1. Truy cập công cụ Thông tin chuyên sâu PageSpeed của Nhà phát triển Google.
  2. Nhập miền của bạn nếu thấy câu "Nhập URL của một trang web"
  3. Chọn Phân tích.
  4. Xem kết quả.

Trong kết quả này, bạn có thể xem các đề xuất cải thiện cả phiên bản máy để bàn và di động của trang. Đặc biệt chú ý tới bất kỳ đề xuất nào nhằm tối ưu hóa hình ảnh, tận dụng lưu bộ nhớ đệm của trình duyệt, thu nhỏ JavaScript hoặc CSS và chặn cung cấp JavaScript và CSS.

Các bước tiếp theo

Xem thêm thông tin