Miền Trợ giúp

Điểm khác biệt giữa chuyển tiếp miền và che giấu miền là gì?

Chuyển tiếp miền (đôi khi còn được gọi là kết nối, trỏ hoặc chuyển hướng) cho phép bạn tự động chuyển khách truy cập vào miền đến một vị trí khác trên web. Nếu miền của bạn được đăng ký với GoDaddy và bạn sử dụng máy chủ tên của chúng tôi, bạn có thể chuyển tiếp miền GoDaddy đến trang bạn đã tạo bằng Wix, Wordpress hoặc bất cứ URL nào khác.

Có hai tùy chọn chuyển tiếp miền: chỉ chuyển tiếp và chuyển tiếp kèm che giấu. Cả hai tùy chọn đều sẽ chuyển hướng khách truy cập, nhưng chuyển tiếp kèm che giấu có các tính năng bổ sung mà bạn có thể sử dụng.

Chỉ chuyển tiếp

  • Chuyển hướng khách truy cập đến URL đích mà bạn chọn
  • Giữ URL đích trong thanh địa chỉ của trình duyệt

Ví dụ: Chỉ định coolexample.com để chỉ chuyển tiếp đến coolwebsite.net. Khi khách truy cập nhập coolexample.com trong thanh địa chỉ của trình duyệt, họ sẽ được chuyển hướng đến trang coolwebsite.net. Thanh địa chỉ của trình duyệt sẽ cập nhật để hiển thị coolwebsite.net.

Chuyển tiếp kèm che giấu

  • Chuyển hướng khách truy cập đến URL đích mà bạn chọn
  • Giữ tên miền của bạn trong thanh địa chỉ của trình duyệt
  • Cho phép bạn nhập thẻ meta cho thông tin của công cụ tìm kiếm

Ví dụ: Chỉ định coolexample.com để chuyển tiếp kèm che giấu đến coolwebsite.net. Khi khách truy cập nhập coolexample.com trong thanh địa chỉ của trình duyệt, họ sẽ được chuyển hướng đến trang coolwebsite.net. Thanh địa chỉ của trình duyệt sẽ tiếp tục hiển thị coolexample.com, che giấu URL đích một cách hiệu quả.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin

  • Bạn muốn dựng website riêng của mình? Hãy xem qua các tính năng Websites + Marketing tự thực hiện của chúng tôi.
  • Duy trì cho miền luôn hoạt động và tránh hết hạn bằng cách bật gia hạn tự động.