Chứng nhận SSL Trợ giúp

Exchange Server 2016: Cài đặt chứng nhận


Không phải là loại máy chủ thích hợp? Vui lòng quay lại danh sách hướng dẫn cài đặt.

Sau khi bạn yêu cầu chứng nhận trong ứng dụng trực tuyến và ứng dụng đã sẵn sàng cài đặt, bạn phải tải về tập tin mà chúng tôi cung cấp.

Trước tiên, bạn phải cài đặt chứng nhận trung gian cho Microsoft® Exchange Server 2016. Bạn cũng có thể tải về chứng nhận trung gian từ kho.

Sau đó, để cài đặt chứng nhận SSL chính, bạn phải hoàn thành yêu cầu đang chờ xử lý, nhập tập tin chứng nhận, rồi chọn dịch vụ để áp dụng chứng nhận.

Cách cài đặt chứng nhận trung gian trong Microsoft Exchange Server 2016

 1. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó nhấp vào Chạy....
 2. Nhập mmc, rồi nhấp vào OK. Cửa sổ Bảng điều khiển Microsoft Management (Bảng điều khiển1) sẽ mở ra.
 3. Trong cửa sổ Bảng điều khiển1, nhấp vào Tập tin, rồi chọn Thêm/xóa phần đính vào.
 4. Trong cửa sổ Thêm hoặc xóa phần đính vào, chọn Chứng nhận, rồi nhấp vào Thêm.
 5. Trong cửa sổ Tài khoản máy tính, chọn Tài khoản máy tính, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 6. Trong cửa sổ Chọn máy tính, chọn Máy tính cục bộ, rồi nhấp vào Hoàn thành.
 7. Trong cửa sổ Thêm hoặc loại bỏ phần đính vào, nhấp vào OK.
 8. Trong cửa sổ Bảng điều khiển1, nhấp vào + để mở rộng thư mục Chứng nhận (Máy tính cục bộ) sang bên trái.
 9. Nhấp chuột phải vào Đơn vị chứng nhận trung gian, di chuột qua Tất cả tác vụ, rồi nhấp vào Nhập.
 10. Trong cửa sổ Trình hướng dẫn nhập chứng nhận, nhấp vào Tiếp theo.
 11. Nhấp vào Duyệt để tìm tập tin chứng nhận trung gian.
 12. Trong cửa sổ Mở, hãy thay đổi bộ lọc phần mở rộng tập tin thành Chứng nhận PKCS #7 (*.spc;*.p7b), chọn tập tin *_iis_intermediates.p7b, rồi nhấp vào Mở.
 13. Trong cửa sổ Trình hướng dẫn nhập chứng nhận, nhấp vào Tiếp theo.
 14. Chọn Đặt toàn bộ chứng nhận trong kho sau, rồi nhấp vào Duyệt.
 15. Trong cửa sổ Chọn kho chứng nhận, hãy chọn Cơ quan chứng nhận trung gian, rồi nhấp vào OK.
 16. Trong cửa sổ Trình hướng dẫn nhập chứng nhận, nhấp vào Tiếp theo.
 17. Nhấp vào Hoàn tất.
 18. Nhấp vào OK.
 19. Đóng cửa sổ Bảng điều khiển1, rồi nhấp vào Không để loại bỏ cài đặt bảng điều khiển.

Cách cài đặt chứng nhận SSL trong Microsoft Exchange Server 2016

 1. Đăng nhập vào Trung tâm quản trị Exchange.
 2. Từ menu bên trái, chọn Máy chủ, rồi nhấp vào Chứng nhận.
 3. Chọn chứng nhận của bạn (có trạng thái “Yêu cầu đang chờ xử lý”), rồi nhấp vào Hoàn tất.
 4. Với Tập tin cần nhập từ, hãy nhập đường dẫn tập tin chứng nhận mà chúng tôi cung cấp (chẳng hạn như \\server\folder\coolexample.crt), rồi nhấp vào OK. Exchange sẽ cài đặt chứng nhận của bạn.
 5. Trong mục Chứng nhận, hãy chọn lại chứng nhận của bạn (trạng thái chuyển thành “Hợp lệ”), sau đó nhấp vào Sửa (biểu tượng bút chì).
 6. Nhấp vào Dịch vụ, chọn dịch vụ được áp dụng chứng nhận (SMTP, UM, bộ định tuyến gọi UM, IMAP, POP và/hoặc IIS), sau đó nhấp vào OK. Chứng nhận của bạn hiện đã sẵn sàng để sử dụng với Exchange 2016.

Lưu ý: Theo đúng trách nhiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.