Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Kết nối Twitter

Đây là cách kết nối Twitter như một tùy chọn Đăng nhập mạng xã hội mà khách hàng của bạn có thể sử dụng để đăng nhập vào cửa hàng WooCommerce của bạn.

Yêu cầu: Đăng nhập mạng xã hội WooCommerce là một phần mở rộng WooCommerce cao cấp đi kèm với Managed WordPress Ecommerce, Managed WooCommerce Stores hoặc dưới dạng một giao dịch mua độc lập.

Tạo một ứng dụng mới

Để kết nối cửa hàng WooCommerce của bạn với Twitter, bạn phải tạo một ứng dụng Twitter.

 1. Đăng nhập vào apps.twitter.com .
 2. Chọn Tạo ứng dụng và cấu hình như sau:
  • Tên: Nhập tên mà người dùng sẽ thấy khi cho phép đăng nhập.
  • Mô tả: Một mô tả ngắn cũng được hiển thị trong màn hình ủy quyền giao diện người dùng.
  • Website: Nhập URL trang web của bạn (vd:http://www.coolexample.com/ ) .
  • URL gọi lại: Lấy URL này từ cài đặt WooCommerce của bạn trong Bảng điều khiển WordPress . Đi đến thẻ Đăng nhập mạng xã hội , nhấp vào Twitter và sao chép URL gọi lại ở đầu cài đặt.
 3. Đồng ý với thỏa thuận của nhà phát triển và chọn Tạo ứng dụng Twitter của bạn .
 4. Quản lý ứng dụng mới và đi đến tab Cài đặt .
 5. Đảm bảo bạn đã bật tùy chọn Cho phép sử dụng ứng dụng này khi đăng nhập bằng Twitter , sau đó chọn Lưu .
 6. Chọn tab Khóa và Mã truy cập rồi sao chép Khóa API và Bí mật API . Bạn sẽ sử dụng những thứ này để hoàn tất việc cấu hình các cài đặt bên trong WooCommerce.

Nhập chi tiết ứng dụng

 1. Đăng nhập vào WordPress .
 2. Truy cập WooCommerce và nhấp vào Cài đặt .
 3. Chọn thẻ Đăng nhập mạng xã hội và nhấp vào Twitter .
 4. Chọn Bật Twitter .
 5. Nhập Khóa API và Bí mật API bạn đã sao chép từ Twitter.
 6. Chọn Lưu thay đổi .
Quay lại đầu trang

Tham khảo các liên kết bên dưới để biết các bước về cách kết nối các phương thức đăng nhập mạng xã hội khác:

Xem thêm thông tin