Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Thanh toán
Chọn một cổng và bắt đầu chấp nhận thanh toán trên cửa hàng của bạn
Giao hàng và thuế
Đưa ra các tùy chọn giao hàng và tính thuế suất phù hợp cho địa điểm kinh doanh của bạn
Tiếp thị và Khuyến mại
Thu hút thêm khách hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng và xây dựng lòng trung thành của khách hàng
Quản lý cửa hàng
Khám phá các công cụ để hoàn thành đơn hàng, theo dõi báo cáo và nhập / xuất dữ liệu