Chứng nhận SSL Trợ giúp

Kiểm tra cấu hình SSL của bạn

Quá trình cấp và cài đặt SSL có thể phức tạp, nhưng có những công cụ giúp bạn vượt qua thuận lợi.

Sau khi tạo yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR), bạn có thể dán yêu cầu đó vào trình giải mã CSR để đảm bảo tên chung và tên tổ chức trong CSR đúng như trên máy chủ. Nếu thông tin hiển thị trên trình giải mã CSR không chính xác, bạn có thể lặp lại quá trình tạo CSR và sửa tên chung cùng tổ chức cho đúng.

Lưu ý: Nếu CSR bạn đang sử dụng dành cho chứng nhận ký tự đại diện, CSR phải bao gồm dấu hoa thị cho cấp miền con bạn muốn bảo mật kèm tên chung. Ví dụ: Để bảo mật test.coolexample.comwww.coolexample.com, tên chung trên CSR của bạn phải là *.coolexample.com

Sau khi cài đặt chứng nhận SSL, bạn có thể sử dụng công cụ kiểm tra Trình kiểm tra SSL của chúng tôi để xem chi tiết về chứng nhận và kiểm tra để phát hiện một số sự cố SSL phổ biến. Đa số sự cố xuất hiện trên trình kiểm tra chứng nhận có thể giải quyết bằng cách tạo khóa mới cho chứng nhận rồi cài đặt lại.

Thông tin thêm