Chứng nhận SSL Trợ giúp

Tạo CSR (yêu cầu xác thực chứng nhận)

Sau khi bạn mua chứng nhận SSL và tài khoản của bạn có tín dụng, bạn cần phải tạo yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) cho tên miền (hoặc tên chung) của website rồi mới có thể yêu cầu chứng nhận SSL.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng chứng nhận SSL trên tên miền chính của tài khoản dịch vụ lưu trữ dùng chung thuộc về GoDaddy, bạn không cần tạo CSR; chúng tôi sẽ giúp bạn xử lý việc đó.

Cách bạn tạo CSR phụ thuộc vào loại chứng nhận bạn yêu cầu cũng như hệ điều hành/bảng điều khiển của bạn.

Loại chứng nhậnLàm theo hướng dẫn sau
Chứng nhận SSL

Bạn có thể tạo CSR trên máy chủ của mình trước khi yêu cầu chứng nhận SSL hoặc chúng tôi có thể tạo CSR cho bạn bằng Trình hướng dẫn yêu cầu SSL. Nhấp vào loại máy chủ để xem hướng dẫn:

Đối với các loại máy chủ khác, hãy xem phần "thông tin thêm" bên dưới.

Xác thực mã/trình điều khiển

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, GoDaddy sẽ không còn cấp hay gia hạn Chữ ký mã hay Chứng nhận xác thực trình điều khiển. Nếu bạn đã sở hữu một Chữ ký mã hay Chứng nhận xác thực trình điều khiển, bạn vẫn sẽ không thể cấp lại sau ngày 1 tháng 6 năm 2021. Tất cả chứng nhận được cấp trước 1 tháng 6 năm 2021 sẽ vẫn hợp lệ cho đến khi chúng hết hạn.


Chứng nhận của chúng tôi tương thích với mọi loại máy chủ web, kể cả khi chúng tôi không có hướng dẫn về CSR cho những loại máy chủ đó. Vui lòng tham khảo tài liệu về máy chủ của bạn để biết thêm thông tin về cách tạo CSR nếu bạn không tìm thấy hướng dẫn bạn cần ở trên.

Bước tiếp theo

Sau khi tạo CSR, bạn cần yêu cầu chứng nhận của mình. Cách yêu cầu chứng nhận phụ thuộc vào loại chứng nhận bạn có:

LoạiBước tiếp theo
Chứng nhận chứng thực Thông thường, Cao cấp hoặc Mở rộng Yêu cầu chứng nhận SSL của tôi với một Yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR)
Chứng nhận xác thực mã hoặc trình điều khiển

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, GoDaddy sẽ không còn cấp hay gia hạn Chữ ký mã hay Chứng nhận xác thực trình điều khiển. Nếu bạn đã sở hữu một Chữ ký mã hay Chứng nhận xác thực trình điều khiển, bạn vẫn sẽ không thể cấp lại sau ngày 1 tháng 6 năm 2021. Tất cả chứng nhận được cấp trước 1 tháng 6 năm 2021 sẽ vẫn hợp lệ cho đến khi chúng hết hạn.


Thông tin thêm

Hướng dẫn khác về CSR: