Chứng nhận SSL Trợ giúp

Tạo CSR (Yêu cầu xác thực chứng nhận) cho Google App Engine

Trước khi bạn yêu cầu chứng nhận, hãy sử dụng Google Cloud Shell để tạo Yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) cho Google App Engine của bạn trên Nền tảng đám mây Google.

Nếu bạn đang sử dụng Google Compute Engine thay vì Google App Engine, bạn cần phải kết nối với phiên bản của mìnhcài đặt chứng nhận theo cách thủ công.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Cloud Platform của bạn tại https://console.cloud.google.com.
 2. Trong Menu điều hướng ở bên trái, chọn App Engine.
 3. Nhấp vào biểu tượng Kích hoạt Cloud Shell ở đầu trang.
 4. Kích hoạt Cloud Shell

 5. Một cửa sổ giao diện điều khiển mới sẽ xuất hiện ở cuối trang.
 6. Trong giao diện điều khiển, chuyển đến thư mục lưu trữ chứng nhận và tập tin chính trên máy chủ của bạn.
 7. Chạy lệnh sau để tạo khóa riêng và yêu cầu xác thực chứng nhận của bạn:
 8. openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout coolexample.com.key -out coolexample.com.csr
  • Nhớ thay coolexample.com bằng tên miền thực tế của bạn.
 9. Bạn sẽ được nhắc nhập các thông tin sau, chỉ sử dụng chữ cái và số tiếng Anh tiêu chuẩn:
 10. TrườngMô tả
  Tên quốc gia (mã 2 ký tự)Mã quốc gia gồm hai chữ cái theo định dạng của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), nơi tổ chức của bạn được đăng ký hợp pháp.
  Tên của bang hoặc tỉnh (tên đầy đủ)Tên của bang nơi đăng ký/đặt trụ sở của tổ chức bạn. Không viết tắt.
  Tên vị trí (vd: thành phố)Tên của thành phố nơi đăng ký/đặt trụ sở của tổ chức bạn. Không viết tắt.
  Tên tổ chức (vd: công ty)Tên đăng ký hợp pháp của doanh nghiệp bạn. Nếu bạn đăng ký với tư cách cá nhân, hãy nhập tên người yêu cầu chứng nhận.
  Tên đơn vị tổ chức (vd: phần)Nếu có thể, hãy nhập tên DBA (Đang thực hiện công việc kinh doanh) của bạn. Không nhất thiết phải chỉ định đơn vị tổ chức khi tạo CSR.
  Tên chung (vd: tên bạn hoặc tên máy chủ lưu trữ của bạn)Tên miền hoàn toàn đủ điều kiện hoặc URL mà bạn muốn bảo mật.
  Lưu ý: Nếu bạn yêu cầu chứng nhận Ký tự đại diện, hãy thêm dấu hoa thị (*) vào bên trái của tên thông dụng mà bạn muốn có ký tự đại diện, ví dụ: * .coolexample.com.
  Địa chỉ emailNếu có thể, hãy cho biết địa chỉ email.
  Mật khẩu phức tạpMục này có thể để trống (chỉ cần nhấn enter).
  Tên công ty tùy chọnMục này có thể để trống (chỉ cần nhấn enter).
 11. Tập tin .key.csr giờ đã có trong thư mục hiện tại của bạn.
 12. Bạn cần phải mở tập tin coolexample.com.csr và sao chép nội dung trong tập tin đó cho bước tiếp theo.

Bước tiếp theo

Sau khi tạo CSR, bạn cần yêu cầu chứng nhận của mình. Cách yêu cầu chứng nhận phụ thuộc vào loại chứng nhận bạn có:

LoạiBước tiếp theo
Chứng nhận SSL bảo đảm thông thườngYêu cầu chứng nhận SSL
Chứng nhận chứng thực cao cấp hoặc mở rộng Yêu cầu chứng nhận SSL
Chứng nhận xác thực mã hoặc trình điều khiển

Thông tin thêm

Lưu ý: Theo đúng trách nhiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.