Quản lý tài khoản Trợ giúp

Kiểm tra hoạt động tài khoản GoDaddy của tôi

Kiểm tra hoạt động tài khoản tài khoản của bạn và đảm bảo không có gì đáng ngờ. Bạn có thể xem các thiết bị và trình duyệt được dùng để đăng nhập vào tài khoản của bạn và bất kỳ thay đổi tài khoản nào như thêm Xác minh 2 bước hay truy cập ủy quyền.

 1. Truy cập vào trang Đăng nhập & mã PIN của GoDaddy.
 2. Select View all activity under Activity (last 90 days).
  View all activity
 3. Xem tất cả mục cho hoạt động tài khoản của bạn. Vui lòng chọn Bộ lọc ở phía trên bên phải nếu bạn muốn tìm kiếm một loại hoạt động tài khoản cụ thể.
  • Một dấu kiểm bên trong khiên màu xanh lá cây Thiết bị và hoạt động quen thuộc: Một hoạt động tài khoản (như đăng nhập vào tài khoản) đã xảy ra trên thiết bị hay trình duyệt bạn đã sử dụng trước đây.
  • Một ngôi sao bên trong khiên màu xanh da trời Thiết bị mới hay các phương thức đăng nhập mới: Một hoạt động tài khoản (như đăng nhập vào tài khoản) đã xảy ra trên thiết bị hay trình duyệt bạn chưa từng sử dụng trước đây.
  • Một cây bút bên trong khiên màu xám Các thay đổi về cài đặt tài khoản: Cài đặt tài khoản của bạn có một thay đổi. Thay đổi này bao gồm cài đặt lại mật khẩu hay Mã PIN và thay đổi thông tin hồ sơ của bạn.
 4. Select Show details next to an account activity to see more info.
  Show details

Xem thêm thông tin