GoDaddy Trợ giúp

Kiểm tra trạng thái thao tác Hỗ trợ WP đặc biệt

Từ bảng điều khiển Hỗ trợ WP đặc biệt, bạn có thể xem trạng thái các yêu cầu dịch vụ, xem nhận xét và thông báo từ những nhà phát triển thực hiện công việc, và gửi cho họ thông báo riêng của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở bảng điều khiển Hỗ trợ WP Đặc biệt (Cần hỗ trợ mở sản phẩm của bạn?)
 2. Xem trạng thái của bất kỳ yêu cầu nào trong cột Trạng thái:
  • Mở - Thao tác được yêu cầu hiện đang chờ hoàn tất, hoặc đang tiến hành
  • Cần thêm thông tin - Chúng tôi cần thêm thông tin trước khi có thể hoàn tất thao tác được yêu cầu.
  • Hoàn tất - Thao tác được yêu cầu đã hoàn tất và chúng tôi vừa gửi phần phản hồi
 3. Nhấp Thao tác # để mở lịch sử phản hồi đối với thao tác được yêu cầu đó
 4. Cuộn xuống để xem phần lưu ý và thông báo liên quan đến yêu cầu của bạn

Các bước tiếp theo

Xem thêm thông tin:

 • Để biết thêm thông tin về dịch vụ hỗ trợ cao cấp dành cho WordPress, vui lòng truy cập Danh mục Hỗ trợ WP Premium của chúng tôi.