Quản lý tài khoản Trợ giúp

Mở sản phẩm của tôi

Trước khi có thể sử dụng miền GoDaddy hay sản phẩm của mình, bạn cần mở ra trước trong khu vực Sản phẩm của tôi trong tài khoản của bạn.

 1. Vui lòng truy cập GoDaddy Trang Sản phẩm của tôi . Bạn có thể được nhắc đăng nhập vào.
 2. Bên dưới Sản phẩm của tôi, vui lòng cuộn xuốngTất cả sản phẩm và dịch vụ của tôi.
 3. Xác định loại sản phẩm bạn muốn mở (ví dụ: Miền). Bên cạnh tên sản phẩm, hãy chọn mũi tên biểu tượng mũi tên để mở rộng lựa chọn.
  chọn mũi tên
 4. Chọn Quản lý (trên di động, hãy chọn >) kế bên sản phẩm bạn muốn mở. Hoặc chọn Cài đặt nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng sản phẩm này.
  chọn quản lý hoặc cài đặt
  • Để chỉnh sửa nhiều mục trong một sản phẩm cụ thể, vui lòng chọn Quản lý tất cả (trên thiết bị di động, vui lòng chọn Tất cả). Tính năng này có thể không khả dụng cho tất cả sản phẩm.
   chọn quản lý tất cả

Các bước liên quan

Thông tin thêm