Quản lý tài khoản Trợ giúp

Làm thế nào để báo cáo các khoản phí gian lận?

Tại GoDaddy, chúng tôi luôn nghiêm túc tiếp nhận các yêu cầu bồi thường về khoản phí gian lận. Các báo cáo về khoản phí gian lận được điều tra thông qua bộ phận hỗ trợ khách hàng và được gửi tới các chuyên gia phát hiện gian lận của chúng tôi xử lý. Nếu bạn phát hiện một khoản phí lạ, hãy lưu ý những tình huống sau:

  • Bạn có mua gì của GoDaddy trong khoảng 3-5 năm gần đây không? Nếu có, sản phẩm của bạn có thể đã được đặt tự động gia hạn. Nếu có tài khoản GoDaddy, bạn có thể mở toàn bộ lịch sử đơn hàngxem lại tất cả các mặt hàng hiện được đặt tự động gia hạn trong tài khoản của bạn.
  • Đơn hàng này do đối tác kinh doanh, thành viên gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp có quyền truy cập vào số thẻ hoặc tài khoản GoDaddy của bạn đặt?
  • Có thẻ nào khác được liên kết với tài khoản tín dụng hay ghi nợ của bạn không? Nếu có, bạn nên kiểm tra lại để đảm bảo đơn hàng không phải do chủ thẻ khác đặt.

Nếu bạn đã loại trừ tất cả những điều trên, chúng tôi rất sẵn lòng điều tra thêm.

Thông tin bạn cần cung cấp và cách thức liên hệ với chúng tôi

Hãy chuẩn bị cung cấp những thông tin sau để hỗ trợ chúng tôi điều tra yêu cầu bồi thường của bạn:

  • Mọi tài khoản GoDaddy không xác định
  • Ngày và số tiền phí
  • Mã ủy quyền hoặc Số đơn hàng, nếu có
  • Với các khoản phí thu qua thẻ tín dụng: số thẻ tín dụng
  • Với các khoản phí thu qua PayPal: ID giao dịch của giao dịch gặp vấn đề, địa chỉ email PayPal và ID thỏa thuận thanh toán PayPal

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong khu vực của bạn.

Xem thêm thông tin