Miền Trợ giúp

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến thời gian lan truyền DNS?

Mỗi lần bạn cập nhật hồ sơ DNS (Hệ thống tên miền) trong tập tin vùng của miền, phần còn lại của Internet sẽ phải bắt kịp thay đổi đó. Thời gian bắt kịp này được gọi là giai đoạn lan truyền. Thường thì các thay đổi của DNS sẽ lan truyền trong vòng vài giờ, tuy nhiên có thể mất tới 48 giờ để mọi thứ được lan truyền ra toàn Internet. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới thời gian lan truyền, bao gồm TTL, ISP và cơ quan đăng ký miền của bạn.

  • Cài đặt TTL (Thời gian tồn tại): Mỗi hồ sơ DNS có một cài đặt TTL. TTL là thời gian máy chủ lưu trong bộ nhớ đệm những thông tin cho hồ sơ DNS của bạn. Ví dụ: nếu bạn đặt TTL cho một hồ sơ cụ thể là một giờ, máy chủ sẽ lưu trữ cục bộ thông tin cho hồ sơ đó trong một giờ trước khi truy xuất thông tin cập nhật từ máy chủ tên. Cài đặt TTL ngắn hơn có thể tăng tốc độ lan truyền. Dẫu vậy, chúng cũng làm tăng số lần truy vấn máy chủ tên, từ đó làm giảm hiệu suất trang của bạn.
  • ISP (Nhà cung cấp dịch vụ internet) của bạn: ISP của bạn sẽ lưu hồ sơ DNS trong bộ nhớ đệm bằng cách lưu trữ dữ liệu cục bộ thay vì truy xuất dữ liệu mới từ máy chủ DNS của bạn. Điều này giúp tăng tốc duyệt web và giảm lưu lượng nhưng có thể làm chậm thời gian lan truyền. Một số ISP bỏ qua cài đặt TTL và chỉ cập nhật các hồ sơ được lưu trong bộ nhớ đệm của mình hai đến ba ngày một lần.
  • Cơ quan đăng ký miền của bạn: Khi bạn thay đổi máy chủ tên trên miền của mình, chỉ trong vài phút, chúng tôi sẽ gửi yêu cầu thay đổi của bạn cho cơ quan đăng ký miền và họ đăng tải hồ sơ NS (máy chủ tên) của bạn vào vùng gốc của họ. Đa phần các cơ quan đăng ký cập nhật vùng ngay, cũng có một số cơ quan cập nhật trong vài giờ hay thậm chí là vài ngày.

Trong hầu hết các trường hợp, nội dung cập nhật DNS của bạn sẽ lan truyền trong vòng vài giờ. Dẫu vậy, vì các yếu tố này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bạn nên chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi DNS được lan truyền toàn bộ ra khắp Internet. Nếu quá 48 giờ mà các thay đổi của bạn không được phản ánh chính xác thì có thể có nguyên nhân khác dẫn đến sự cố, chẳng hạn như cài đặt DNS không chính xác.

Xem thêm thông tin