GoDaddy Trợ giúp

Tại sao một số miền của tôi không đủ điều kiện?

Trong khi thiết lập tài khoản email, bạn có thể thấy một số miền được đánh dấu là không đủ điều kiện hoặc chuyển sang màu xám trong Bảng điều khiển Email & Office. Lí do là vì bạn chỉ có thể có một loại tài khoản email cho mỗi miền.

Ví dụ: bạn sẽ gặp thông báo lỗi nếu cố gắng thiết lập Microsoft 365 với miền mà Professional Email đã dùng.

Không thể chuyển Microsoft 365 sang nền tảng nào khác.

Bước có liên quan

Thông tin thêm