Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tải xuống và cài đặt Office

Cài đặt ứng dụng Microsoft 365 (như Word, Excel, Outlook và PowerPoint) trên tối đa 5 thiết bị cho mỗi người dùng.

Bắt buộc:
 1. Bạn phải có gói email Business Professional, Premium Security hoặc Business Enterprise để cài đặt các ứng dụng Office thông qua Bảng điều khiển Email & Office.
 2. Nếu máy tính của bạn đang dùng phiên bản Office cũ, hãy gỡ phiên bản đó trước khi tải xuống phiên bản mới đi kèm với gói của bạn. Tìm hiểu cách gỡ bỏ Office trên một PC hoặc gỡ cài đặt Office trên một máy Mac.
 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn:
  • Đăng nhập vào vai trò người dùng bằng cách sử dụng địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
  • Đăng nhập vào vai trò chủ tài khoản bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn.
 2. Chọn Tải Office xuống để mở tài khoản Microsoft 365 của bạn. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của mình.
  • Nếu bạn là người dùng, hãy truy cập vào phần Thiết lập của Bảng điều khiển để thấy tùy chọn Tải Office xuống.
  Tải Office xuống
 3. Chọn Cài đặt Office. Tập tin cài đặt sẽ bắt đầu tải xuống. Nếu được nhắc, hãy chọn Lưu. Bạn cần chọn ngôn ngữ ưu tiên và phiên bản Office trước khi có thể bắt đầu cài đặt.
  Cài đặt Office
 4. Một khi tập tin được tải xuống, vui lòng mở tập tin và thực hiện theo các bước đã được cung cấp để cài đặt ứng dụng Office của bạn.
  Các bước cài đặt Office
 5. Khi mở các ứng dụng Office mới, bạn sẽ cần đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của mình. Bạn có thể cần phải chọn loại tài khoản là Cơ quan hay trường học, không phải Cá nhân, để tiếp tục.

Các bước liên quan

Nhiều thông tin hơn