GoDaddy Trợ giúp

Tắt tập tin .htaccess của bạn

Tập tin .htaccess là tập tin điều khiển cho các tài khoản lưu trữ cPanel và WordPress được quản lý. Đây thường được các ứng dụng, như WordPress, sử dụng để giúp quản lý và kiểm soát trang. Tập tin này có thể bị hỏng hoặc gây ra chuyển hướng xấu và có thể cần phải bị vô hiệu hóa như một phần trong quá trình xử lý sự cố của bạn.

Cảnh báo: Bạn nhớ luôn sao lưu trang của mình trước khi xử lý sự cố hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
  1. Kết nối với tài khoản lưu trữ với FTP.
  2. Sau khi kết nối, vui lòng truy cập thư mục gốc cho trang WordPress của bạn, đây là thư mục chứa trang của bạn.
  3. Bạn hãy định vị tập tin .htaccess và đặt tên lại thành .htaccess.disabled. Đổi tên .htaccess sẽ ngăn tập tin ảnh hưởng đến trang của bạn.

Các bước liên quan

  • Nếu tập tin không bị hỏng, bạn có thể đổi tên tập tin trở lại .htaccess để kích hoạt lại.
  • Nếu tập tin.htaccess gây ra lỗi trên trang của bạn và cần được vô hiệu hóa, bạn có thể tự động tạo một tập tin mới bằng cách đặt lại liên kết cố định của mình.

Xem thêm thông tin