GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi chân trang trong WordPress

Cần thực hiện: Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với giao diện WordPress, hãy tạo một giao diện phụ để tránh bị mất các thay đổi khi cập nhật giao diện.

Bạn có thể thay đổi theo cách thủ công đối với mã PHP trong chân trang của trang WordPress. Tính năng chỉnh sửa mã PHP trong tập tin footer.php của giao diện cho phép bạn tùy chỉnh chân trang theo nhu cầu và thay đổi nhiều chi tiết khác, ngoài phần văn bản hiển thị ở cuối trang. Để chỉnh sửa chân trang WordPress, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

  1. Kết nối với trang của bạn với FTP hoặc Trình quản lý tập tin.
  2. Điều hướng tới thư mục wp-content/themes.
  3. Mở thư mục chứa giao diện bạn muốn làm việc.
  4. Định vị tập tin footer.php.
  5. Sao chép tập tin tới thư mục giao diện phụ phù hợp.
  6. Chỉnh sửa và cập nhật tập tin footer.php trong thư mục giao diện phụ.

Các thay đổi đã thực hiện đối với tập tin footer.php nằm trong thư mục giao diện phụ sẽ được ưu tiên ngay trước tập tin ban đầu.

Xem thêm thông tin