WordPress Trợ giúp

Thay đổi giao diện menu trong WordPress bằng CSS

Đôi khi, khả năng của giao diện không đáp ứng được nhu cầu thiết kế website của bạn. Ví dụ: Có thể bạn muốn sử dụng màu sắc không được cung cấp theo mặc định hoặc di chuyển thanh phần trên trang sang trái hoặc sang phải một chút. Bạn có thể sử dụng CSS trong bảng điều khiển WordPress để thực hiện những thay đổi đó.

Lưu ý: Những thay đổi CSS này chỉ áp dụng cho giao diện hiện hoạt của bạn và sẽ tiếp tục áp dụng sau quá trình cập nhật giao diện mà không cần đến giao diện phụ. Nếu bạn chuyển đổi giao diện hiện hoạt, thì bạn sẽ cần áp dụng lại các thay đổi CSS.
  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trên menu bên trái, chọn Giao diện, rồi chọn Tùy chỉnh.
    Lưu ý: Nếu bạn thấy phần Trình soạn thảo thay vì phần Tùy chỉnh sau khi chọn Giao diện, hãy tham khảo cách chỉnh sửa thiết kế menu hoặc thêm CSS tùy chỉnh trong Trình soạn thảo trang mới ở bên dưới.
  3. Trong menu bên trái, chọn CSS bổ sung.
  4. Trong trường bên dưới, nhập mã CSS bạn muốn sử dụng.
  5. Chọn Đăng tải.

Lúc này, những thay đổi của bạn hiển thị ở menu mới chỉnh sửa trên toàn bộ trang.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy những thay đổi khi tải lại trình duyệt:
  • Nếu trang của bạn chạy trên Managed WordPress, hãy xóa bộ nhớ đệm tích hợp mà nền tảng này sử dụng.
  • Nếu trang của bạn không có trên WordPress được quản lý và bạn sử dụng trình cắm lưu bộ nhớ đệm của bên thứ ba, hãy xóa bộ nhớ đệm của trình cắm. Để được hỗ trợ cách thao tác, hãy xem tài liệu về trình cắm đó.
Sau đó, hãy truy cập trang của bạn ở chế độ duyệt web riêng tư trong Chrome, Firefox hoặc Edge.

Xem thêm thông tin