GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi liên kết cố định của WordPress

Liên kết cố định trong WordPress là URL địa chỉ web vĩnh viễn cho các bài đăng và trang của bạn. Sử dụng liên kết cố định WordPress tùy chỉnh có thể cải thiện xếp hạng trang của bạn trên công cụ tìm kiếm và giúp tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm (SEO). Ngoài ra, các liên kết cố định tùy chỉnh sẽ dễ nhớ hơn cho khách truy cập của bạn. Bạn có thể kích hoạt và cập nhật liên kết cố định thông qua bảng điều khiển WordPress của mình để có các URL thân thiện với SEO.

Cảnh báo: Bạn phải luôn sao lưu trang trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trong menu phía bên trái, vui lòng chọn Cài đặt, rồi chọn Liên kết cố định.
  3. Chọn cấu trúc liên kết cố định bạn muốn hoặc chọn Cấu trúc tùy chỉnh và tạo một cấu trúc tùy chỉnh.

    Lưu ý: TÙY CHỌN: Bạn cũng có thể tạo cấu trúc cho hạng mục và thẻ của mình .

  4. Vui lòng chọn Lưu thay đổi.
  5. URL trên các trang của website của bạn cần hiển thị cài đặt liên kết cố định mà bạn đã chọn.

Xem thêm thông tin