Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Thay đổi miền trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux

Sau đây là cách thay đổi tên miền chính trên tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux của bạn. Sau khi thay đổi, hãy chờ tối đa 24 giờ để thay đổi của bạn có hiệu lực.

Trước khi bạn thực hiện các bước này:

Bạn đã lo được phần đó? Hãy thay đổi tên miền.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
    nhấp vào quản lý
  3. Trên Bảng điều khiển tài khoản, hãy nhấp vào Thay đổi ở phần Cài đặt bên cạnh Miền chính.
  4. Chọn hoặc nhập miền bạn muốn sử dụng, sau đó nhập Thay đổi miền.

Xem thêm thông tin

  • Nếu miền bạn muốn sử dụng không ở trong cùng một tài khoản GoDaddy, bạn cần thay đổi bản ghi A của miền để trỏ đến địa chỉ IP dịch vụ lưu trữ của bạn.
  • Bản cài đặt WordPress® có thể bị lỗi khi bạn thay đổi miền chính của mình. Nếu điều này xảy ra, hãy xem các Hướng dẫn dành cho WordPress sau đây.

Các sản phẩm liên quan