Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Thêm mã giảm giá

Bạn có thể tạo mã giảm giá trong WooCommerce bằng nhiều giá trị hoặc phần trăm khác nhau và với các giới hạn cụ thể dành cho các khuyến mại của cửa hàng.

Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn tạo mã giảm giá, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật mã giảm giá trong WooCommerce > Cài đặt chung trước khi bắt đầu.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Điều hướng sang Tiếp thị > Mã giảm giá trên menu bên trái.
  3. Nhấp vào nút Thêm mã giảm giá.
  4. Nhập một mã giảm giá mới theo cách thủ công hoặc nhấp vào Tạo mã giảm giá để cho phép WooCommerce tạo một mã cho bạn.
  5. Nhập một Mô tả tùy chọn để sử dụng nội bộ.
  6. Chọn một Loại giảm giáSố tiền giảm giá, tối thiểu, dưới thẻ Tổng quan của hộp nhập Dữ liệu mã giảm giá.
  7. Nhấp vào nút Phát hành ở góc trên bên phải màn hình.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin