Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi thủ công vào Outlook (Windows)

Hãy tìm hiểu cách cấu hình thủ công các cài đặt tài khoản của bạn trong Outlook 2016 cho Windows, phòng trường hợp công cụ phát hiện tài khoản không hoạt động.

 1. Trên màn hình Cài đặt tài khoản Pop và IMAP, bạn hãy xác nhận hay cập nhật các chi tiết cài đặt:
  TrườngNội dung cần nhập...
  Mật khẩuMật khẩu địa chỉ Professional Email
  Tên người dùngĐịa chỉ Professional Email
  LoạiChọn IMAP
  Máy chủ đếnNhập imap.secureserver.net
  Máy chủ điNhập smtpout.secureserver.net
 2. Nhấp vàoCài đặt thêm.
  Nhấp vào cài đặt thêm
 3. Nhấp vào Máy chủ đi.
 4. Việc chọn Máy chủ đi của bạn (SMTP) sẽ yêu cầu xác thực.
  Chọn tùy chọn xác thực
 5. Nhấp vào Nâng cao.
  Nhấp vào nâng cao
 6. Bên dưới Số cổng Máy chủ bạn hãy nhập các cài đặt máy chủ: Máy chủ đến (IMAP)máy chủ đi (SMTP)
  TrườngNội dung cần nhập...Loại mã hóa
  Máy chủ đến (IMAP)993SSL
  Máy chủ đi (SMTP)465, 587SSL

 7. Nhấp OK.
  Nhấp ok để nhập thông tin máy chủ và cổng
 8. Nhấp vào Tiếp theo để hoàn tất cài đặt email. Trang tiếp theo nên hiển thị nút dấu kiểm xanh lá cây khi quá trình cấu hình hoàn tất.
 9. Để xem email của bạn đã được cài đặt đúng cách chưa, bạn hãy gửi cho mình một email thử nghiệm từ webmail của mình. Khi bạn nhận được email này, hãy trả lời từ Outlook để thử nghiệm các cài đặt máy chủ đi của mình.

  Lưu ý: Nếu Outlook 2016 vẫn không thể xác thực thông tin tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ hỗ trợ khách hàng.

Thông tin thêm

Lưu ý: Như một sự ưu đãi, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.