Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Email Samsung trên Android


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email của bạn vào ứng dụng Email của Samsung trên thiết bị Android. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email từ điện thoại.

 1. Mở ứng dụng Email của Samsung.
  Chiếc phong bì trắng trên nền đỏ, có chữ Email ghi bên dưới
 2. Nếu bạn là người dùng mới, hãy chuyển đến bước 3. Nếu không, hãy chạm vàoBa đường kẻ ngang chồng lên nhau Menu,bánh răng cài đặt menu cài đặt Cài đặt, rồi đến Thêm tài khoản.
 3. Chạm vào Khác.
  Chọn Khác để thiết lập tùy chọn email
 4. Nhập địa chỉ email và mật khẩu, rồi chạm vào Đăng nhập.
  Nhập địa chỉ email, mật khẩu rồi chạm vào đăng nhập
 5. Chạm vào Tài khoản IMAP.
 6. Trong mục Tài khoản, hãy đảm bảo bạn đã điền địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu.
 7. Trong Máy chủ thư đến, hãy đảm bảo thiết lập các trường như sau:
  • Máy chủ IMAP: imap.secureserver.net
  • Loại bảo mật: SSL
  • Cổng: 993
  • Tiền tố đường dẫn IMAP: Để trống trường này
 8. Trong Máy chủ thư đi, hãy đảm bảo thiết lập các trường như sau:
  • Máy chủ SMTP: smtpout.secureserver.net
  • Loại bảo mật: SSL
  • Cổng: 465
  • Yêu cầu xác thực để gửi email: Bật
 9. Chạm vào Tiếp theo.
 10. Chọn Thời gian đồng bộ hóa emailLịch biểu đồng bộ hóa email bạn muốn rồi chạm vào Hoàn tất.
  Chọn thời gian đồng bộ hóa email và lịch biểu đồng bộ hóa email rồi chạm vào Hoàn tất
 11. Cập nhật Tên tài khoảnTên của bạn (tên sẽ xuất hiện trên email gửi đi), rồi chạm vào Hoàn tất.

Professional Email đã có trên thiết bị Android của bạn và mọi thứ đã hoàn tất!