Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Đăng nhập vào Webmail


Nếu bạn đã đăng nhập vào Webmail để thêm địa chỉ email khôi phục, vui lòngbỏ qua đến Bước 5.

Dùng Webmail để truy cập email của bạn từ bất kỳ trình duyệt nào.

  1. Truy cập Webmail (chúng tôi khuyến nghị đánh dấu trang đăng nhập này).
  2. Nhập Tên người dùng (địa chỉ email) và Mật khẩu (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
    • Nếu trình duyệt web tự động điền tên người dùng và mật khẩu của bạn, hãy đảm bảo rằng trình duyệt web sử dụng địa chỉ email và mật khẩu Professional Email, chứ không phải thông tin đăng nhập tài khoản GoDaddy.
  3. Vui lòng chọn Đăng nhập để mở Webmail và xem hộp thư đến của bạn.
    Nhấp vào Đăng nhập

Email và mật khẩu của bạn đã sẵn sàng! Giờ bạn đã sẵn sàng thêm email vào điện thoại, máy tính để bàn hay các thiết bị khác của mình.

Thông tin thêm

Nếu đây là lần đầu bạn đăng nhập vào Webmail, hãy chọn Múi giờ rồi chọn Lưu.
Chọn múi giờ và nhấp vào Lưu