Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm địa chỉ email khôi phục


Nếu quên mật khẩu, bạn có thể nhận được email để cài đặt lại mật khẩu tại địa chỉ email khôi phục.

Nếu đây là tài khoản mới, bạn hãy thêm email khôi phục khi đăng nhập lần đầu vào Webmail. Nếu bạn đã thiết lập tài khoản, hãy thêm hoặc cập nhật email khôi phục trong Bảng điều khiển Email & Office.

Tài khoản mới: Thêm email khôi phục từ Webmail

 1. Nếu bạn vừa tạo tài khoản email, chọn Email trên web và nhấp vào Đăng nhập. (Nếu bạn đã đóng trình duyệt, truy cập vào Webmail.)
  Đăng nhập để mở webmail cá nhân
 2. Đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
 3. Nhập Email khôi phục rồi chọn Lưu & tiếp tục.
  Nhập email khôi phục và lưu
 4. Chọn Múi giờ rồi chọn Lưu. Hộp thư đến sẽ mở ra.
  Chọn Múi giờ và nhấp vào Lưu

Bạn đã bảo mật tài khoản email của mình thành công với một mật khẩu khôi phục và đã đăng nhập vào Webmail. Bạn có thể cài đặt lại mật khẩu của mình nếu cần. Bỏ qua đến Bước 5 để thêm email của bạn vào máy tính để bàn hay ứng dụng di động.

Tài khoản hiện có: Thêm email khôi phục từ Bảng điều khiển

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
 2. Chọn Quản lý bên cạnh tài khoản Professional Email của bạn.
 3. Bên cạnh Thông tin tài khoản, chọn Chỉnh sửa.
 4. Nhập Email khôi phục của bạn.
 5. Chọn Lưu.
  Lưu email khôi phục

Tài khoản Professional Email được bảo mật và bạn có thể cài đặt lại mật khẩu nếu cần.