Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Thư trên iPhone hoặc iPad


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email vào ứng dụng Mail trên thiết bị chạy iOS của bạn. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email từ iPhone hoặc iPad.

 1. Mở phầnbánh răng cài đặt menu cài đặt Cài đặt.
 2. Chạm vào Mail, rồi chạm vào Tài khoản. Tùy theo phiên bản iOS, bạn có thể cần chạm vào Mật khẩu & tài khoản.
  Trong Mail, chạm vào Tài khoản
 3. Chạm vào Thêm tài khoản.
  Trong Mail, chạm vào Tài khoản
 4. Chạm vào Khác.
  Chạm vào Khác.
 5. Chạm vào Thêm tài khoản thư.
  Chạm vào Thêm tài khoản Thư
 6. Nhập chi tiết tài khoản của bạn, rồi chạm vào Tiếp theo.
  Nhập chi tiết tài khoản rồi chạm vào tiếp theo
 7. Trong Tài khoản mới, đảm bảo IMAP đã được chọn.
 8. Trong phần Máy chủ thư đến, nhập:
  • Tên máy chủimap.secureserver.net
  • Tên người dùngMật khẩu Professional Email của bạn
 9. Trong phần Máy chủ thư đi, bạn hãy nhập:
  • Tên máy chủsmtpout.secureserver.net
  • Tên người dùngMật khẩu Professional Email của bạn
 10. Chạm vào Tiếp theo.
 11. Chạm vào Lưu. Bạn có thể quay lại và cập nhật cài đặt tại đây bất cứ lúc nào.
  lưu thông số cài đặt mail trên iphone/ipad

Lúc này, Professional Email của bạn đã được thiết lập trong ứng dụng Mail.

Xem thêm thông tin

 • Nếu ứng dụng Thư không phát hiện tài khoản email của bạn, vui lòng chạm vào Wi-Fi và tắt chuyển đổi, sau đó thực hiện lại các bước này. Khi hoàn tất, bạn có thể bật lại Wi-Fi.
  Chạm vào WiFi và gạt để tắt