Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm thủ công Professional Email của tôi vào Thunderbird

Thêm Professional Email của bạn vào Thunderbird bằng cách sử dụng các cài đặt máy chủ và cổng của bạn. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng công cụ phát hiện tự động, nếu công cụ này không hoạt động, bạn có thể dùng các cài đặt này để thêm vào tài khoản email của bạn. (Thêm email của bạn vào Thunderbird bằng cách sử dụng công cụ phát hiện tự động.)

 1. Nhập các cài đặt IMAP SSL:
  Tên Máy chủCổngSSL/TSLXác thực
  Đến (IMAP) imap.secureserver.net993SSLMật khẩu Bình thường
  Đi (SMTP) smtpout.secureserver.net465 HOẶC 587SSLMật khẩu Bình thường
  Tên người dùng Địa chỉ Professional Email
 2. Chọn Kiểm tra lại.
  chọn kiểm tra lại
 3. Chọn Hoàn tất. Tài khoản email của bạn sẽ bắt đầu tải trong Thunderbird.

Để xác nhận email đã được thêm chính xác, hãy gửi cho bản thân một email, rồi phản hồi email đó bằng Thunderbird. Nếu Thunderbird không thể xác minh tài khoản email của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy. .

Các bước liên quan

Thông tin thêm

 • Còn đối với người dùng Workspace Email, vui lòng xem bài viết này.