GoDaddy Trợ giúp

Thiết lập máy chủ tên DNS bằng Trình quản lý WebHost (WHM)

Làm theo những bước này để sử dụng tên miền riêng của bạn làm máy chủ tên cho website mà máy chủ của bạn lưu trữ.

Bắt buộc: Trước khi bạn bắt đầu, hãy thiết lập tài khoản WHM cho tên miền của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Tạo tài khoản trong Trình quản lý WebHost (WHM).

 1. Đăng nhập vào WHM bằng tên người dùng và mật khẩu gốc cho máy chủ của bạn tại https://yourserverip:2087, trong đó yourserverip là địa chỉ IP của máy chủ.
 2. Dưới Chức năng DNS, chọn Chỉnh sửa vùng DNS.
  chọn chỉnh sửa vùng dns
 3. Chọn tên miền bạn muốn sử dụng rồi chọn Chỉnh sửa.
  chọn miền
 4. Đối với hai hàng có menu hiển thị NS, sửa các cột gần bên phải nhất thành tên miền lần lượt là ns1.tên miền của bạn.ns2.tên miền của bạn..

  Lưu ý: Đừng quên ký tự dấu chấm (".") sau máy chủ tên của bạn trong các trường này.


  nhập thông tin máy chủ tên
 5. Trong mục Thêm các mục nhập bên dưới dòng này, làm như sau trong hàng đầu tiên:
  • Trường đầu tiên: Nhập ns1
  • Trường thứ hai: Nhập 14400
  • Trường thứ ba: Chọn A
  • Trường thứ tư: Nhập địa chỉ IP máy chủ của bạn

  Sau đó, trong hàng thứ hai, hãy làm như sau:

  • Trường đầu tiên: Nhập ns2
  • Trường thứ hai: Nhập 14400
  • Trường thứ ba: Chọn A
  • Trường thứ tư: Nhập địa chỉ IP máy chủ của bạn
  thêm mục mới
 6. Chọn Lưu.

  Lưu ý: DNS có thể cần 24-48 giờ để có hiệu lực sau khi những thay đổi này được thực hiện.

 7. Các bước liên quan

  Bây giờ bạn cần hoàn thành các bước sau để sử dụng tên miền của bạn như một máy chủ tên:

  1. Thêm tên máy chủ lưu trữ của riêng bạn để sử dụng tên miền của bạn làm máy chủ tên miền.
  2. Sau đó thay đổi máy chủ tên miền cho miền của bạn sang máy chủ tên miền tùy chỉnh mới.