WordPress được quản lý Trợ giúp

Truy cập các tập tin trong tài khoản WordPress được Quản lý của tôi

Có nhiều lý do khiến bạn truy cập vào các tập tin WordPress của mình, chẳng hạn như cài đặt giao diện tùy chỉnh, chỉnh sửa tập tin cấu hình hoặc sao lưu website của bạn. WordPress được quản lý sẽ kèm theo Trình duyệt tập tin để bạn có thể xem, tải lên, tải xuống, di chuyển và chỉnh sửa các tập tin WordPress của mình.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, vui lòng chọn Quản lý tất cả.
  3. Trên website bạn muốn truy cập tập tin, vui lòng chọn Cài đặt từ menu biểu tượng menu.
  4. Trong mục Công cụ và bên cạnh Trình duyệt tập tin, chọn Mở.

Đây là nơi bạn có thể truy cập và quản lý các tập tin của mình.

Xem thêm thông tin