Xây dựng trang chủ của bạn

Trong video này, chúng tôi sẽ trình bày cách:
  • Tùy chỉnh chủ đề của Trình dựng website từ đầu trang đến chân trang để biến nó thành của riêng bạn
  • Nhanh chóng tạo một trang chủ có thể dùng như một trang web khởi đầu cho đến khi bạn sẵn sàng mở rộng

Giới thiệu về hướng dẫn

Headshot of Guide "Darlene"
Darlene
Xin chào, tôi là Darlene. Là Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy, tôi muốn cung cấp hỗ trợ giúp khách hàng cảm thấy được trao quyền để xây dựng các trang web và cửa hàng trực tuyến của riêng họ. Khi họ nhận ra rằng họ có thể xây dựng một trang web đẹp đẽ, họ vô cùng tự hào - đó là một cảm giác không thể tin được!