Img Dot Ai 65X Lp

.ai là gì?

Tên miền đó đại diện cho những gì có thể là một trong những sự sáng tạo quan trọng nhất của loài người — trí tuệ nhân tạo. Về mặt cơ bản, tên miền .ai được tạo ra như là một miền mã quốc gia cho Anguilla, một lãnh thổ nhỏ (chỉ có 35 dặm vuông!) thuộc Anh ở Đông Caribê, nhưng thế giới lại xem hai chữ cái đó như một điều gì đó lớn hơn nhiều.

Đó chính là trí tuệ nhân tạo. Nó đánh bại những người chơi cờ vua giỏi nhất thế giới, giới thiệu các sản phẩm cho chúng ta trên các cửa hàng trực tuyến yêu thích và thậm chí chỉ đường từ điện thoại thông minh của chúng tôi — đúng vậy, bạn có thể mang theo trí thông minh nhân tạo mỗi ngày trong túi hoặc ví của bạn. Nhưng nó sắp sửa trở nên lớn hơn và thông minh hơn rất nhiều, vì vậy, đây là lúc chúng ta cho nó một tên miền riêng.

Tại sao nên đăng ký tên miền .ai?

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, có hai điều bạn cần làm: Cân nhắc kỹ việc hội tụ công cụ (khá là hài lòng) và đăng ký một miền .ai. Chúng tôi chưa đạt đến mức đầu tiên, nói thẳng là như vậy vì điều đó vượt trên phân loại thanh toán của chúng tôi, nhưng chúng tôi là chuyên gia ở lĩnh vực thứ hai.

Một ngành chuyên biệt đáng có một tên miền chuyên biệt. Bạn không chỉ là một số công ty hay mạng lưới — mà bạn đang làm việc (có thể nói là) về sự tiến bộ lớn nhất của thế giới hiện đại. Một phần mở rộng tên miền chung chung trông khá buồn tẻ và thiếu hấp dẫn. Nhưng một tên miền .ai lại trông khá tân tiến và mang tính tương lai, giống như công việc mà bạn đang làm. Và đối với những khách truy cập tiềm năng, những người không biết bạn làm gì, tên miền của bạn sẽ cho họ biết trước khi họ truy cập trang web của bạn.

.ai dành cho ai?

Bạn có thể nghĩ rằng, với tư cách là một mã quốc gia, Anguilla sẽ yêu cầu bạn thiết lập một sự hiện diện nào đó để đăng ký .ai, nhưng đó không phải là trường hợp ở đây. Họ đã đảm bảo rằng bất cứ ai cũng có thể đăng ký một tên miền .ai — điều này có ưu và nhược điểm của nó.

Mặc dù điều đó có nghĩa là các công ty hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể tự do đăng ký tên miền .ai của họ mà không bị hạn chế, bất kể họ ở đâu, nhưng điều đó cũng có nghĩa là những người không làm việc trong trí tuệ nhân tạo có thể có khả năng đăng ký trước bạn. Và việc có một số DJ từ Tulsa sở hữu công ty tên miền .ai của công ty bạn thì sẽ rất buồn.

Vì vậy, đừng chờ đợi. Với tất cả các cuộc thảo luận về trí thông minh nhân tạo, .ai chắc chắn sẽ là một miền phổ biến, vì vậy, hãy sở hữu ngay hôm nay trước khi ai đó lấy mất — hoặc một số thuật toán máy học được thiết kế để tìm ra các miền tốt nhất — lấy được miền đó trước tiên.