.associates là gì?

Các luật sư, kế toán viên, nhóm thiết kế hoặc bất kỳ công ty nào có từ “Associates” trong tên của mình sẽ tìm thấy một địa chỉ web dễ nhớ trong miền mới này.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có mặt trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Cho khách hàng biết rằng bạn có thể xử lý bất kỳ công việc nào với .associates.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.