auction

.auction là gì?

.auction là địa điểm hoàn hảo cho các nhà đấu giá ảo cung cấp các mặt hàng đấu giá trên web. Miền này cũng hứa hẹn các địa chỉ web có giá trị cao cho tất cả những người đấu giá, thẩm định viên, các nhà môi giới, nhà đấu giá và các công ty ký quỹ tham gia vào ngành đang bùng nổ này.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có mặt trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Chuyển nhiều hàng tồn kho hơn với .auction.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.