250 triệu người dùng đồng ý.

Bingo là một trong những trò chơi phổ biến nhất trên mạng internet với hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Giúp bạn nổi bật khi đăng ký .bingo cho kênh trò chơi trực tuyến của bạn.

Chiến thắng trong trò chơi chớp lấy cơ hội.

Trò bingo được chơi ở khắp mọi nơi, từ những website kết nối toàn cầu cho đến những nhà gây quỹ địa phương. Miền .bingo giúp chứng minh rằng bạn chính là doanh nghiệp và khiến bạn trở nên khác biệt so với những kẻ bắt chước không chính thống bằng bạn.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.