bio

Chia sẻ niềm đam mê của bạn đối với khoa học hoặc nghề nông.

Với cuộc cách mạng hữu cơ đang bùng nổ khắp Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới, giờ là thời điểm chín muồi để nhận một website .bio. Chấm bio là một lựa chọn được chứng nhận đạt điểm A dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm hữu cơ và ngành nông nghiệp cũng như những người làm trong lĩnh vực khoa học tiểu sử.

Truyền cảm hứng cũng như cung cấp thông tin với một website về tiểu sử.

Dù người anh hùng đối với bạn là Eleanor Roosevelt hay Đạt Lai Lạt Ma, hãy đăng ký .bio để có được website nơi mà bạn sẽ kể những câu chuyện về họ. Bạn chỉ việc thêm tên chủ đề vào trước dấu chấm để có một địa chỉ web có thể thu hút được mọi người.

Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.