Gặp gỡ tại cửa hàng cà phê ảo.

Hơn một nửa số người trưởng thành uống cà phê mỗi ngày và các quán cà phê là nơi đã tạo nên phân khúc phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Để nổi bật, bạn cần có một cái tên vừa dễ nhớ vừa dễ nhận ra. Một miền .cafe lấy tên của bất kỳ quán cà phê nào và thêm vào yếu tố đặc sắc giúp thu hút khách hàng đến với bạn.

Giúp bạn bán được hàng.

Vì từ “cafe” có nghĩa là cà phê trong nhiều thứ tiếng, nên bạn có thể đăng ký các tên miền .cafe cho bất kỳ công việc kinh doanh nào liên quan đến bán, phân phối hay đánh giá các sản phẩm cà phê. Tên miền đó sẽ hấp dẫn một phần lớn trong thế giới những người uống cà phê và giúp mọi người biết họ có thể tìm được gì trên trang của bạn.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.