.capital là gì?

Miền này sẽ là một lựa chọn sáng suốt cho các quỹ đầu tư, công ty dịch vụ tài chính, công ty thế chấp, nhà quản lý tài sản và bất kỳ doanh nghiệp nào liên quan đến “Vốn”. Miền này sẽ cho các khách hàng triển vọng biết ngay rằng bạn làm việc liên quan đến tiền.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có mặt trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Đăng ký một địa chỉ web lợi nhuận cao với .capital.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.