.cards là gì?

Tất cả các loại thiếp – thiếp mừng, bưu thiếp, danh thiếp, thiếp điện tử – giờ đây đã có không gian trực tuyến mang nhãn hiệu của mình. Do đó, dù cho bạn in, bán hay kinh doanh những loại thiệp đó, hãy đăng ký .cards để cho khách hàng biết rằng bạn có những loại thiệp đó.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có mặt trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy gia nhập cuộc chơi với .cards.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.