ceo

Kết nối với các chuyên gia khác.

.ceo đưa ra những địa chỉ web ngắn gọn nhưng mạnh mẽ dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người muốn kết nối, tư vấn hoặc tìm kiếm đối tác kinh doanh trực tuyến mới. Miền này cũng rất phù hợp với các huấn luyện viên điều hành, các tổ chức và các chương trình dành cho cử nhân thu hút những nhà lãnh đạo có tham vọng trên toàn thế giới.

Tấm danh thiếp của tương lai.

Các CEO, chủ tịch, giám đốc, ủy viên ban quản trị, chủ các doanh nghiệp nhỏ và những người khác có thể sử dụng .ceo để "khoe" lịch sử của doanh nghiệp và thành tích của mình. Hãy cho cả thế giới biết bạn có tố chất quản lý -- hãy mua miền chấm ceo.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.