Xem mọi người đang nói về điều gì.

"Chatting" đồng nghĩa với hội thoại số hóa thông qua web. Khi bạn đăng ký các tên miền .chat là bạn đã kiểm soát xu hướng và làm nổi bật doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ lưu trữ, điện thoại, blog hoặc công việc viết lách của mình trong số những doanh nghiệp khác.

Bắt đầu cuộc đối thoại.

Miền .chat giúp bạn nổi bật trong đám đông. Dù bạn có đang mời chào mặt hàng gì, .chat cũng khẳng định doanh nghiệp của bạn là dẫn đầu. Khách hàng biết rằng bạn đứng đằng sau doanh nghiệp và bạn rất vui lòng thảo luận với họ về điều đó.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.