Miền dành cho thương mại tại New Zealand.

Kết hợp .co cho các công ty thương mại với .nz, miền quốc gia chính thức của New Zealand là bạn đã sẵn sàng kinh doanh trực tuyến tại New Zealand. Hòn đảo trên Thái Bình Dương này bao gồm một phần ba diện tích là Công viên quốc gia được bảo vệ và du khách từ khắp nơi đến đây để quan sát các loài chim và động vật đặc hữu. .co.nz là miền phù hợp cho các doanh nghiệp địa phương phục vụ du khách tới địa danh độc đáo này.

Xây dựng doanh nghiệp với .co.nz

New Zealand hiện cũng là nơi có trên nửa triệu người dân am hiểu về web và mua hàng trên điện thoại thông minh. Vì vậy, các công ty trong nước và quốc tế muốn hiện diện tại quốc gia có thị trường tự do ổn định và đang phát triển này sẽ có nhiều lợi thế từ việc đăng ký miền .co.nz. Người New Zealand luôn yêu thích các ý tưởng và cải tiến mới, mang lại niềm vui cho cuộc sống. Dù bạn chuyên về nông nghiệp hữu cơ, thiết bị công nghệ, giải pháp chăm sóc sức khỏe hay sản phẩm bán lẻ, miền .co.nz cũng phù hợp với bạn. Đăng ký .co.nz ngay hôm nay.

Không có giới hạn về đối tượng có thể đăng ký miền .co.nz, miền mở bán cho tất cả mọi người.