.coach là gì?

.coach đưa ra các địa chỉ web dễ nhớ cho các huấn luyện viên về tất cả các lĩnh vực. Dù bạn đào tạo các vận động viên, giám đốc điều hành của công ty hoặc những người muốn ăn tốt hơn, hãy đăng ký .coach và đăng ký thêm nhiều khách hàng.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Xây dựng một website trên miền .coach để duy trì kết nối với các khách hàng hiện tại của bạn. Sử dụng trang web đó để phổ biến các kế hoạch đào tạo được cá nhân hóa, lên lịch các buổi thực hành, chia sẻ các video đào tạo và nhiều hơn thế.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.