.codes là gì?

Miền này sẽ tạo nên địa chỉ web hiệu quả cho những trang cung cấp mã giảm giá, các chuyên gia CNTT và bất kỳ công ty nào làm việc với các con số. Sử dụng .codes để cho khách truy cập trang biết bạn cung cấp mặt hàng gì.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có mặt trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Cho họ biết bạn có thứ họ muốn với .codes.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.