Bạn đóng tại Caribe? Đây là miền của bạn

Địa chỉ .com là một trong những địa chỉ được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet, và .com.ag là miền tương tự cho người dân tại Antigua và Barbuda. Nếu doanh nghiệp của bạn và/hoặc khách hàng của bạn sống ở khu vực này, thì đây là miền bạn cần. Tất nhiên, chúng tôi cũng có các tùy chọn khác nếu bạn muốn sáng tạo hơn. Nếu bạn bán các sản phẩm bạc, thì .com.ag rất hữu ích vì miền này tham chiếu đến biểu tượng nguyên tử cho bạc. Tương tự với các trang nông nghiệp, v.v. Đây là một miền rất linh hoạt với rất nhiều tùy chọn. Ai lại không muốn chứ?